Tilia was founded with the goal of producing efficient, biodegradable and gentle products for cutting machining and lubrication.

Tilia is one of the few manufacturers in the world that produces a whole range of biodegradable products for use in industry.

Tilia’s products are sold in Sweden, Denmark, Norway, Finland, Germany, The Netherlands, Belgium, Czech Republic, Poland, Australia, USA and Canada.

Tilia’s products are used by Volvo, Boliden, Swedish State Railways, Electrolux, Sandvik, SAAB, Scania, Ericsson, Pharmacia & Upjohn, Bofors, Tetra Pak and Bosch.

Resellers in Sweden
In Sweden you can find Tilia’s products in stores that are connected to Luna and Ahlsell.
Resellers in Europe

Denmark
Wareco, Luna

Norway
HTS Tools

Finland
Orapi Nordic Oy, YTM

Germany
Hans Eugen Neumann

Belgium
Vamatec

The Netherlands
Gebr. van der winkel

Tilia is also manufactured in Egypt under license by TSO For Oil

Adress
SIMFAS Sweden AB
Box 129
SE-272 23 SIMRISHAMN

Besöksadress
Lädergatan 4
SE-272 36 SIMRISHAMN

Tel. +46 (0) 414 170 90

Order
order@simfas.se

Tilia grundades med målet att tillverka effektiva, biologiskt nedbrytbara och skonsamma produkter för skärande bearbetning och smörjning.

Tilia är en av få tillverkare i världen som producerar en hel rad biologiskt nedbrytbara produkter för användning inom industrin.

Tilias produkter säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, Tjeckien, Polen, Australien, USA och Kanada.

Tilias produkter används av Volvo, Boliden, Swedish State Railways, Electrolux, Sandvik, SAAB, Scania, Ericsson, Pharmacia & Upjohn, Bofors, Tetra Pak och Bosch.

Återförsäljare i Sverige

Du hittar Tilias produkter i butiker som är anslutna till Luna och Ahlsell.

Återförsäljare i övriga länder

Danmark
Wareco, Luna

Norge
HTS Verktöj

Finland
Orapi Nordic Oy, YTM

Tyskland
Hans Eugen Neumann

Belgien
Vamatec

Holland
Gebr. van der Winkel

Tilia tillverkas även i Egypten under licens av TSO For Oil

Swedish

Tilia Skärvätska TES 98_SE
Tilia Gängpasta_SE
Tilia Allroundspray_SE
Tilia Skärpasta_SE
Tilia Skärspray_SE
Tilia Skärolja_SE
Tilia Skärvätska TEU 97_SE
Tilia Skärvätska Universal_SE
Tilia Skärvätska EMT_SE
Tilia Svetspasta_SE
Tilia Kylsmörjstift_SE
Tilia Universalrent_SE
Tilia Kallavfettning_SE
Tilia Gängpasta med teflon_SE
Tilia Gängolja_SE
Tilia Skärvätska Special_SE
Tilia Gängspray_SE
Tilia Allroundolja_SE
Tilia Gängolja med Teflon_SE

English

Tilia Skärvätska TES 98_EN
Tilia Gängpasta_EN
Tilia Allroundspray_EN
Tilia Skärpasta_EN
Tilia Skärspray_EN
Tilia Skärolja_EN
Tilia Skärvätska TEU 97_EN
Tilia Skärvätska Universal_EN
Tilia Skärvätska EMT_EN
Tilia Svetspasta_EN
Tilia Kylsmörjstift_EN
Tilia Universalrent_EN
Tilia Kallavfettning_EN
Tilia Gängpasta med teflon_EN
Tilia Gängolja_EN
Tilia Skärvätska Special_EN
Tilia Gängspray_EN
Tilia Allroundolja_EN

Danish

Tilia Skärvätska TES 98_DK
Tilia Gängpasta_DK
Tilia Allroundspray_DK
Tilia Skärpasta_DK
Tilia Skärspray_DK
Tilia Skärolja_DK
Tilia Skärvätska TEU 97_DK
Tilia Skärvätska Universal_DK
Tilia Skärvätska EMT_DK
Tilia Svetspasta_DK
Tilia Kylsmörjstift_DK
Tilia Universalrent_DK
Tilia Kallavfettning_DK
Tilia Gängpasta med teflon_DK
Tilia Gängolja_DK
Tilia Skärvätska Special_DK
Tilia Gängspray_DK
Tilia Allroundolja_DK

Norweigan

Tilia Skärvätska TES 98_NO
Tilia Gängpasta_NO
Tilia Allroundspray_NO
Tilia Skärpasta_NO
Tilia Skärspray_NO
Tilia Skärolja_NO
Tilia Skärvätska TEU 97_NO
Tilia Skärvätska Universal_NO
Tilia Skärvätska EMT_NO
Tilia Svetspasta_NO
Tilia Kylsmörjstift_NO
Tilia Universalrent_NO
Tilia Kallavfettning_NO
Tilia Gängpasta med teflon_NO
Tilia Gängolja_NO
Tilia Skärvätska Special_NO
Tilia Gängspray_NO
Tilia Allroundolja_NO

Finnish

Tilia Skärvätska TES 98_FI
Tilia Gängpasta_FI
Tilia Allroundspray_FI
Tilia Skärpasta_FI
Tilia Skärspray_FI
Tilia Skärolja_FI
Tilia Skärvätska TEU 97_FI
Tilia Skärvätska Universal_FI
Tilia Skärvätska EMT_FI
Tilia Svetspasta_FI
Tilia Kylsmörjstift_FI
Tilia Universalrent_FI
Tilia Kallavfettning_FI
Tilia Gängpasta med teflon_FI
Tilia Gängolja_FI
Tilia Skärvätska Special_FI
Tilia Gängspray_FI
Tilia Allroundolja_FI

Här kan du ladda ned säkerhetsdatablad för våra produkter
Here you can download Safety Data Sheets for our products

Tilia Allroundolja – Smörjolja – Krypolja – Vapenolja – Kedjeolja – Rostlösningsolja


Tilia Allroundspray – Smörjolja – Krypolja – Rostskyddsspray – Vapenolja – Kontaktspray – Kedjeolja – Rostlösningsolja


Tilia Gängolja – för gängning, borrning och stansning i alla material.


Tilia Gängspray – för gängning i alla material


Tilia Gängolja Teflon – för gängning, borrning och stansning i alla material. Teflontillsatsen minskar slitaget på verktygen


Tilia Gängpasta – för all skärande metallbearbetning såsom gängning, borrning och spårstickning.


Tilia Gängpasta Teflon – för all skärande metallbearbetning såsom gängning, borrning och spårstickning. Teflontillsatsen minskar slitaget på verktygen


Tilia Kallavfettning – för snabb och effektiv avfettning av hårt nedsmutsade detaljer.


Tilia Kylsmörjstift – för kylning och smörjning av cirkelsågklingor, bandsågblad, maskinsågblad m.m.


Tilia Skärolja – för all skärande bearbetning


tilia-allroundolja

Tilia Skärspray – för all skärande bearbetning


Tilia Skärpasta – för all skärande bearbetning


Tilia Skärvätska TEU97 – syntetisk slip- och skärvätska för skärande metallbearbetning i t. ex. stål och aluminium


Tilia Skärvätska TES98 – syntetisk slip- och skärvätska för skärande metallbearbetning i t. ex. stål och aluminium


Tilia Skärvätska Special – för skärande metallbearbetning. Lågt pH-värde och mycket goda smörjande och kylande egenskaper.


Tilia Skärvätska Universal – För skärande bearbetning i alla material.


Tilia Svetspasta – baserad på vegetabiliska oljor, lämpad för all slags svetsning.


Tilia Svetsspray – för all slags svetsning


Tilia Universalrengöring – för avfettning och rengöringing. Löser snabbt och effektivt upp salt, asfalt, ingrodd smuts m.m.