Här kan du ladda ned säkerhetsdatablad för våra produkter
Here you can download Safety Data Sheets for our products

Tilia Allroundolja – Smörjolja – Krypolja – Vapenolja – Kedjeolja – Rostlösningsolja


Tilia Allroundspray – Smörjolja – Krypolja – Rostskyddsspray – Vapenolja – Kontaktspray – Kedjeolja – Rostlösningsolja


Tilia Gängolja – för gängning, borrning och stansning i alla material.


Tilia Gängspray – för gängning i alla material


Tilia Gängolja Teflon – för gängning, borrning och stansning i alla material. Teflontillsatsen minskar slitaget på verktygen


Tilia Gängpasta – för all skärande metallbearbetning såsom gängning, borrning och spårstickning.


Tilia Gängpasta Teflon – för all skärande metallbearbetning såsom gängning, borrning och spårstickning. Teflontillsatsen minskar slitaget på verktygen


Tilia Kallavfettning – för snabb och effektiv avfettning av hårt nedsmutsade detaljer.


Tilia Kylsmörjstift – för kylning och smörjning av cirkelsågklingor, bandsågblad, maskinsågblad m.m.


Tilia Skärolja – för all skärande bearbetning


tilia-allroundolja

Tilia Skärspray – för all skärande bearbetning


Tilia Skärpasta – för all skärande bearbetning


Tilia Skärvätska TEU97 – syntetisk slip- och skärvätska för skärande metallbearbetning i t. ex. stål och aluminium


Tilia Skärvätska TES98 – syntetisk slip- och skärvätska för skärande metallbearbetning i t. ex. stål och aluminium


Tilia Skärvätska Special – för skärande metallbearbetning. Lågt pH-värde och mycket goda smörjande och kylande egenskaper.


Tilia Skärvätska Universal – För skärande bearbetning i alla material.


Tilia Svetspasta – baserad på vegetabiliska oljor, lämpad för all slags svetsning.


Tilia Svetsspray – för all slags svetsning


Tilia Universalrengöring – för avfettning och rengöringing. Löser snabbt och effektivt upp salt, asfalt, ingrodd smuts m.m.